Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Ořešín.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Ořešíně a kandidátech ČSSD za Brno-Ořešín.

 


 

Volební program 2014

St 06.08.2014 11:39

Komunální volby 2014

Program kandidátů České strany sociálně demokratické pro volby zastupitelů Městské části Brno – Ořešín na období 2014 – 2018

 

Krátkodobé záměry obce:

* Dokončit rekonstrukci budovy bývalé hájovny pro potřeby úřadu městské části a knihovny.

* Dokončit úpravy návsi v návaznosti na vybudované chodníky, ulice a potřeby občanů.

* Zajistit konání veřejných schůzí minimálně dvakrát ročně. Informovat občany o probíhajících činnostech. Předložit občanům ve stručnosti výdaje a příjmy finančních prostředků za uplynulé období. Zpřehlednit a doložit činnost jednotlivých zastupitelů.

* Prohloubit zájem o místní důchodce a návštěvníky – důchodce, budováním odpočinkových laviček. Zajišťovat akce pro důchodce a tyto zveřejňovat místním rozhlasem a informačním zpravodajem.

* Stále mít na zřeteli nutnost zachování prodeje potravin.

* Dobudovat pro návštěvníky a občany parkoviště osobních automobilů s vymezením jasných pravidel pro parkování.

 

Dlouhodobé záměry obce:

* Ve spolupráci s Magistrátem města Brna realizovat část navržené příjezdové komunikace v úseku “Nivky – Písky“ s napojením na ulici Klimešova přes zavezenou část „Zahrad“, v souladu se stávajícím územním plánem.

* Provést aktualizaci územního plánu pro reálné vybudování příjezdové komunikace do obce.

* Projednat s Magistrátem města Brna možnost financování na zakoupení pozemků pro vybrané komunikace, stavbu inženýrských sítí a následný prodej připojení a užívání , majitelům přilehlých pozemků.